EELNEVALT TOIMUNUD TEADUSKONVERENTSIDE TEESID LEIAD SIIT:

Sotsiaalpedagoogide III teaduskonverents 5.mail 2017 teesid:

Sotsiaalpedagoogika hea praktika

Sotsiaalpedagoogide II teaduskonverents 6.mail 2016 teesid:

Sotsiaalpedagoogika ja sotsiaalsed probleemid

Sotsiaalpedagoogide I teadusknverents 8.mail 2015 teesid:

Sotsiaalpedagoogika praktika on väärtus