2023. õppeaasta augustist alustab ESPÜ uuendatud mentorprogrammiga. Mentorprogrammi saab kandideerida kuni 20. oktoobrini. Ootame mentoreid, kes on huvitatud isiklikust professionaalsest arengust, kes soovivad lisaks mentoriks olemisele saada ka erialast koolitust, osaleda supervisioonidel ning panustada sotsiaalpedagoogika arengusse läbi alustava spetsialisti toetamise mentorprogrammis.

Mentee saab ühe õppeaasta jooksul tuge kogenud mentorilt ja võimaluse osaleda kovisioonidel koos teiste alustavate sotsiaalpedagoogidega. Alustavad sotsiaalpedagoogid seisavad silmitsi paljude erinevate olukordadega, millega võib olla keeruline toime tulla. Tekib nii sisulisi (kuidas erinevaid juhtumeid lahendada) kui ka administratiivseid (kelle poole pöörduda, dokumentatsioon jne) küsimusi. Alustavat sotsiaalpedagoogi saab toetada kogemustega kolleeg.

Soodustame võimalikult paindlikku ja individuaalset mentorlusprotsessi. Mentee professionaalsed arengukohad selgitatakse välja programmi kandideerimisel – ankeedi ja/või vestluse kaudu. Mentorite ja menteede ühine koolituskohtumine toimub hiljemalt 21. septembril.

Mentorpaaride töötsükkel on september-juuni. 

Programmi alguses korraldatakse baaskoolitus menteedele ja mentoritele. Koolituse eesmärk on tagada ühine arusaam mentorlusest, sõlmida kokkulepped ja luua alus mentorpaaride koostööle. Baaskoolitus toimub augusti teises pooles, kuupäev täpsustatakse.

Mentorid osalevad programmi jooksul 3 koolituspäeval ja samadel päevadel toimuvatel grupisupervisioonidel. Koolituste sisuks on mentorluse ja coachingu võtted tagamaks mentoritele tööks menteega vajaliku tööriistakohvri.

Menteedele toimub õppeaasta jooksul 3 kovisiooni: oktoobri, veebruari ja aprilli vaheaegadel. 5. Programmi maksumus

Mentorprogrammis osalemise tasu menteele: 390 eurot / ESPÜ liikmetele 350 eurot. Osalemistasu on võimalik maksta osamaksetena.

Eeldused osalemiseks

Mentee:

– Tööd alustav sotsiaalpedagoog
– Tööstaaž kuni kolm aastat
– Erialane kõrgharidus ja/või sotsiaalpedagoogi kutse (tase 6)

Soovid osaleda menteena?

1. Saada kiri pealkirjaga “Mentee” aadressil: marjuriina.laugen@gmail.com

2. Kirjuta kirja sisusse oma nimi ja töökoht (asutus), telefoninumber.

3. Sinu kirjale vastab  3 tööpäeva jooksul Marju-Riina, kes annab edasised juhtnöörid.

 

Mentor:

– Omab kehtivat sotsiaalpedagoogi kutsetunnistust (tase 7) ja/või erialast magistrikraadi

– Töökogemus sotsiaalpedagoogina min 5 aastat

– ESPÜ liige

Soovid osaleda mentorina?

1. Saada kiri pealkirjaga “Mentor” aadressile marjuriina.laugen@gmail.com

2. Kirjuta kirja sisusse oma nimi ja töökoht (asutus), telefoninumber.

3. Sinu kirjale vastab 3 tööpäeva jooksul Marju-Riina, kes annab edasised juhtnöörid.

Lisainfo: Marju-Riina Laugen
Mentorprogrammi koordinaator
Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus
marjuriina.laugen@gmail.com

Täiendav info: ESPÜ mentorprogramm