Juhatus

Minni Aia-Utsal

Juhatuse esimees

Loe lähemalt

Töötan igapäevaselt Võru Kesklinna Koolis sotsiaalpedagoogina ja õpin TÜ doktorantuuris haridusteadust. Sotsiaalpedagoogilises töös pean oluliseks teaduspõhist lähenemist ja süsteemset ennetustööd. Seetõttu olen ka VEPA Käitumisoskuste Mängu mentor ja koolitaja ning enda kooli KiVa-tiimi juht.

Veronika Annus

Juhatuse liige

Loe lähemalt

Töökoht ja amet : Haridus- ja Noorteameti Õppenõustamisteenuste osakonna Rajaleidja sotsiaalpedagoog ESPÜ juhatuse liikmena seisan selle eest, et sotsiaalpedagoogidel oleks ka regionaalselt võrdsed võimalused arenguks ja tööks. Selleks, et reageerida võimalikult kiiresti ühiskonnas toimuvatele kiiretele muutustele, peab Eestis olema toimiv sotsiaalpedagoogide koostöö võrgustik. Soovin, et ka Ida-Virumaa sotsiaalpedagoogid oleksid võrdses positsioonis ja ühises infoväljas teiste sotsiaalpedagoogidega Eestis.

Einar Ilves

Juhatuse liige

Loe lähemalt

Olen töötanud noorsootöö spetsialistina, lastekaitse vanemspetsialistina ja hetkel töötan sotsiaalpedagoogina. Nii elus kui enda töös pean oluliseks isikliku vastutuse võtmist, kõrgeid väärtusi ja sihipärast liikumist eesmärkide poole. Minu jaoks on oluline endas rikkaliku filosoofilise tausta ja mõistmise kujundamine, kuna arvan, et nii elus liikudes on tagatud, et minu käitumine ja olukordadesse sekkumine kerkib viljakalt pinnalt ja kannab endas positiivset mõju.

Kerli Kaldmaa

Juhatuse liige

Loe lähemalt

Töötan Katoliku Hariduskeskuses algkooli sotsiaalpedagoogina. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe põhikooli mitme aine õpetaja õppekava, erialadeks sotsiaalpedagoogika ja inimeseõpetus. Teaduspõhine lähenemine ja suur rõhk ennetustööle on minu praktilises tegevuses väga olulisel kohal. Oma koolis algatasin ennetustegevuse tunnid 1. ja 2. klassis, õpetamaks sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi. Viin läbi sotsiaalpedaoogilisi grupinõustamisi läbi loovtegevuste. Olen Vaikuseminutite OMA noorteprogrammi juht.

Marttina Kallaste

Juhatuse liige

Loe lähemalt

Õpin Tallinna Ülikoolis, olen II aasta Sotsiaalpedagoogika eriala Bakalaureuse tudeng. Töötan Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis sotsiaalpedagoogi ja klassijuhatajana. Sotsiaalpedagoogika on minu jaoks rohkem kui lihtsalt töö, see on minu kirg. Ma usun inimeste headusesse ja usun, et igaühel on sünniõigus olla koheldud austusega.

Svetlana Põdder

Juhatuse liige

Loe lähemalt

Hariduse omandasin Tallinna Ülikoolis, lõpetasin sotsiaalpedagoogika- ja lastekaitse eriala ja oman magistrikraadi. 2012 aastast alates töötan koolis sotsiaalpedagoogina. Kuulun sotsiaalpedagoogide ühendusse, millest kaheksa aastat olen olnud juhatuse liige. Seisan hea selle eest, et Eestis oleks tagatud kvaliteetne sotsiaalpedagoogi teenus, ning sotsiaalpedagoogi amet oleks ühiskondlikult tuntud ja tunnustatud.

Merilin Uder

Juhatuse liige

Loe lähemalt

Olen töötanud sotsiaalpedagoogina Lagedi Põhikoolis 9 aastat, olen lõpetanud sotsiaalpedagoogika eriala bakalaureuse õppes ja lõpetamas sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal magistriõpinguid. ESPÜ juhatusse kuulun teist korda. Olen ka taastava õiguse vabatahtlik ning pean pidevat enesetäiendamist väga oluliseks. Viimase aja tähtsaima täiendkoolitusena tooksin välja kriisinõustamise täiendkoolituse programmi.Liikmed

Astu liikmeks!Minni Aia-Utsal

Aive Aru-Raidsalu

Kristina Astashonok

Annely Ausma

Karin Auväärt

Riin Fingling

Kristiina Heimonen

Katrin Indov

Miroslava Izmailova

Kairi Järvik-Elvisto

Cätlin Juursalu

Tiiu Kadajas

Külle Kadarik

Marttina Kallaste

Ülle Kalvik

Maia Kärdla-Kandala

Katrin Keso-Vares

Ulvi Klemmer

Kristi Kõiv

Kärt Kõluvere

Kelly Konetsi-Ramul

Piret Konsap

Aave Kõrgesaar

Marii Kõrgesaar

Veera Kovtun

Piret Kull-Miller

Anar Kulpas

Marika Kundla

Kätlin Laagus

Karmen Lai

Marju-Riina Laugen

Rafaela Lehtme

Tiia Linnas

Kaire Loomets

Klarika Lussmann

Milvi Maiste

Irina Maksimenko

Tatjana Matrens

Marjanne Mändmets

Piret Meresma

Eva Mesi-Hallkivi

Antonina Minakova

Helerin Mõttus

Maria-Helena Naarits

Merike Nakström

Vaike Nellis

Ulvi Niitsoo

Triinu Orumaa

Birgit Ostapenko

Mare Paloots

Malle Peedo

Helen Peniäinen

Heili Piho-Arna

Svetlana Põdder

Evelin Ränk

Liis Rätsep

Kristiina Raud

Gairi Reinvars

Annika Roosimägi

Nadezda Rusetskaya

Karin Saar

Kirsti Talu

Merily Tensing-Kruusla

Toomas Toimeta

Merle Trestip

Viorika Tšebotar

Natalija Tsõmbaljuk

Kristiine Vahtramäe

Janeli Valdmets

Airi Veisner-Konoplitski

Svetlana Zavelitski


Liikmeks astumise avaldus

1. Lae alla ning täida liikmeks astumise avaldus

Liikmeks astumise avaldus

2. Allkirjasta avaldus digitaalselt ning laadi üles