ESPÜ arengukava 2030

Väärtused

Väärtused on hoiakud ja põhimõtted, mis ümbritsevad meid kõikjal justkui uduloorina. Väärtus on kui ühenduslüli, mis ühendab inimest iseenda, teiste ja ühiskonnaga. Väärtused kujundavad suhteid ja kogemusi. ESPÜ alusväärtuseks on INIMENE. Sotsiaalpedagoogikas on kõige keskmeks inimlikkus, millega käivad kaasas aktsepteerimine, empaatia, koostöö.

 • INIMENE
 • Aktsepteerimine
 • Empaatia
 • Koostöö

Visioon

Sotsiaalpedagoogiline töö üle-Eesti on kvaliteetne ja väärtustatud. ESPÜ on tunnustatud partner ja ekspert haridusvaldkonnas.

Missioon

ESPÜ esindab ja kaitseb sotsiaalpedagoogide õigusi ja huve. ESPÜ on väärtuslik nii oma liikmetele kui igale Eesti sotsiaalpedagoogile, pakkudes toetavat võrgustikku ning professionaalseid arenguvõimalusi.

Eesmärgid 2030

Sotsiaalpedagoogika Eestis

 • Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded, haridus ja roll tööturul on üheselt mõistetav.
 • Sotsiaalpedagoogidel on võimalus taotleda sotsiaalpedagoogi kutset tase 8.
 • Sotsiaalpedagoogika on ühiskonnas nähtav ja kuuldav eriala.
 • Igas Eesti piirkonnas on sotsiaalpedagoogide koostöövõrgustik.

Liikmed ja organisatsioon

 • ESPÜ sees toimib võrgustikutöö: liikmed on valmis kaasa mõtlema, nõustama, oma töövahendeid ja kogemusi jagama.
 • ESPÜ korraldab alustavatele sotsiaalpedagoogidele mentorteenust.
 • ESPÜ osaleb kaasaegsete ja innovaatiliste sotsiaalpedagoogiliste meetodite väljatöötamisel.