Alustavad sotsiaalpedagoogid seisavad silmitsi paljude erinevate olukordadega, millega on esmapilgul keeruline toime tulla. Nad tunnevad ennast sageli üksinda ja peavad oma tööd õigustama. Tekib nii sisulisi (kuidas erinevaid juhtumeid lahendada) kui ka administratiivseid (kelle poole pöörduda, dokumentatsioon jne) küsimusi. Alustavat sotsiaalpedagoogi saab toetada kogemustega kolleeg.
Soodustame võimalikult paindlikku ja individuaalset mentorlusprotsessi. Kohtumiste arv kuus keskmiselt 4 tundi (24 tundi õppeaastas). Kohtumiste arvu ja viisi lepivad mentor ja mentee kokku. Kogu protsess on vajaduspõhine. Mentee professionaalsed arengukohad selgitatakse välja programmi kandideerimisel – ankeedi ja/või vestluse kaudu. Mentorite ja menteede esimene koolituskohtumine toimub hiljemalt 7. septembril.

Eeldused osalemiseks

Mentee:

– Tööd alustav sotsiaalpedagoog
– Tööstaaž vähem kui kaks aastat
– ESPÜ liige
Soovid osaleda menteena?
1. Saada kiri pealkirjaga “Mentee” aadressile  juhatus@sotsiaalpedagoogid.ee
2. Kirjuta kirja sisusse oma nimi ja töökoht (asutus), telefoninumber.
3. Sinu kirjale vastab 3 tööpäeva jooksul Mailis, kes annab edasised juhtnöörid.

Mentor:
– Omab kehtivat kutsetunnistust (tase 7) ja/või magistrikraadi (sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse)
– Töökogemus sotsiaalpedagoogina min 5 aastat
– ESPÜ liige
Soovid osaleda mentorina?
1. Saada kiri pealkirjaga “Mentor” aadressile  juhatus@sotsiaalpedagoogid.ee
2. Kirjuta kirja sisusse oma nimi ja töökoht (asutus), telefoninumber.
3. Sinu kirjale vastab 3 tööpäeva jooksul Mailis, kes annab edasised juhtnöörid.

Siit leiad mentorprogrammi tööversiooni

Lisainfo:

Mailis Ostra
Mentorprogrammi koordinaator ja juhatuse liige
Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus
+372 5624 1793