2. mail 2024 kogunesid taas Tartus sotsiaalpedagoogid ja sotsiaalpedagoogika huvilised juba 10 aastat toimunud traditsioonilisele üle-eestilisele sotsiaalpedagoogide teaduskonverentsile, mille seekordne teema oli “Sotsiaalpedagoogiline sekkumine – teooria ja praktika”. Sotsiaalpedagoogide teaduskonverents sai alguse aastal 2015 ning toimus sel aastal VIII korda.

Sotsiaalpedagoogide teaduskonverents on läbi aastate ühendanud sadu inimesi, pakkudes mitmekülgseid teemasid nii sotsiaalpedagoogika teooria, värskete teadusuuringute kui praktiliste töötubade kaudu. Teaduskonverentsi traditsioon sai alguse 2015 aastal, kui Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis oli sotsiaalpedagoogikat õpetatud üle 25 aasta ning tekkinud oli sotsiaalpedagoogide koolkond, kes üle Eesti praktiseerisid. Esimese konverentsi teema oli „Sotsiaalpedagoogika praktika on väärtus“, kus tehti ka kokkuvõtteid 2013 aastal alanud sotsiaalpedagoogi kutse andmise algusaastatest. Läbi aastate toimunud konverents on avanud sotsiaalpedagoogika valdkonna olulisi aspekte erinevate teemade kaudu:

2024 “Sotsiaalpedagoogiline sekkumine – teooria ja praktika”

2023 “Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile – mõtted ja teod”

2022 „Sotsiaalpedagoogiline praktiline töö“

2019 „Sotsiaalpedagoogi kompetents“

2018 „Probleemid ja lahendused“

2017„Sotsiaalpedagoogika hea praktika“

2016 „Sotsiaalpedagoogika ja sotsiaalsed probleemid“

2015 „Sotsiaalpedagoogika praktika on väärtus“

2024 toimunud konverentsi eesmärgiks on tutvustada kogemusi sekkumiste rakendamisel sotsiaalpedagoogilises kontekstis ning nii plenaaristungi ettekanded kui töötoad olid kokku toonud üle 120 osaleja. Plenaaristungil pidas avaettekande Kristi Kõiv (Tartu Ülikool) teemal “Sotsiaalpedagoogiline sekkumine – tee väärtustest tegevuseni”, milles avas sotsiaalpedagoogika nii teoreetilist kui praktilist lähtekohta, rõhutades sotsiaalpedagoogiliste väärtuste olulisust metoodiliste tegevuste elluviimisel. Aastate jooksul on huvilisi köitnud ka Rain Mikseri (Taliinna Ülikool, Tartu Ülikool) ettekanded, kes sel korral jagas ideid erinevatest ideedest ja tegevustest, mida läbi aegade sotsiaalpedagoogikas ellu viidud on, tuues nii praktilisi kui ilukirjanduslikke näiteid. Plenaaristung jätkus Anu Jõgi (Rõuge Koostöökeskus) ettekandega “Sotsiaalpedagoogide hinnangud sotsiaalpedagoogika ja sotsiaalpedagoogilise praktilise töö kohta”, kes tutvustas sotsiaalpedagoogide seas läbiviidud uuringutulemusi. Lisaks tutvustas Eike Siilbek (Tervise Arengu Instituut) süsteemivaadet sekkumiste arendamisel laste ja noorte vaimse tervise valdkonna näitel, selgitades laiemat vaadet nii sekkumiste planeerimise kui tõhususe hindamisel süsteemiteaduse meetodite abil. Plenaaristungi lõpetas Minni Aia-Utsal (Tartu Ülikool, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus) tutvustades hiljutise uuringu tulemusi “Erineva kiusamiskäitumise kogemusega õpetajate ja sotsiaalpedagoogide subjektiivne heaolu”.

Päeva teises pooles said osalejad külastada erinevaid töötubasid, mis pakkusid nii praktilisi sekkumisviise sotsiaalpedagoogilise töö rikastamiseks kui ka tutvustasid teadusuuringuid. Töötubasid viisid läbi Liis Leilop, Eleriin Käo-Zirk, Kristi Tikkerbär, Merle Vill, Kristi Kõiv, Gerli Brifk, Elo Mets, Kairi Rammo, Anni Remmelgas, Minni Aia-Utsal, Eike Siilbek, Katri Sild, Triinu Riis.

Plenaaristungi ja töötubade ettekannete kokkuvõtetega saab tutvuda: https://haridus.ut.ee/et/sisu/viii-ule-eestiline-sotsiaalpedagoogide-teaduskonverents-sotsiaalpedagoogiline-sekkumine Sotsiaalpedagoogide üle-eestiline teaduskonverents tõi taas kokku üle saja sotsiaalpedagoogi ja valdkonna huvilise, luues väärtusliku võimaluse teooria ja praktika integreerimiseks ning sotsiaalpedagoogika arengu edendamiseks. Traditsioonilise sotsiaalpedagoogide teaduskonverentsi peakorraldaja Kristi Kõiv (Tartu Ülikool) kinnitas rõõmuga, et ka järgmisel aastal on võimalus teaduskonverentsil kohtuda, ikka mai kuus Tartus.

Päeva avas plenaaristung, kus arutleti nii sotsiaalpedagoogika teooria, praktika kui väärtuste üle ning tutvustati värskeid teadusuuringuid ja süsteemseid lähenemisi.