8.09.21 osalesid ESPÜ juhatuse esindajad Minni Aia-Utsal ja Svetlana Põdder tugispetsialistide kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumis. Lisaks ESPÜle osalesid kohtumisel Eripedagoogide Liidu, Koolipsühholoogide Liidu, Loovteraapiate Ühingu ja Logopeedide Ühingu esindajad. Koos minister Liina Kersnaga arutati mitmeid olulisi teemasid, näiteks sotsiaalpedagoogide kvalifikatsiooninõue, tööaja ühtlustamine, rahastusküsimused, toimetulek distantsõppel jm tugispetsialistide rõõme-muresid puudutavad teemad. Järgmine võrgustikukohtumine toimub detsembris-jaanuaris. Oli koostöine ja asjalik kohtumine!