Igal õppeaastal alustab hulk tudengeid nii Tallinnas kui Tartus sotsiaalpedagoogika õppekaval õppimist.
Väga oluline osa erialasest väljaõppest on erialasel praktikal.

Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut on välja töötanud sotsiaalpedagoogilise praktika juhendajate koolitusprogrammi, et suurendada sotsiaalpedagoogidest spetsialistide valmisolekut tegutseda asutusepoolse praktikajuhendaja ja mentorina.

Registreerumine kursusele on juba alanud ja kestab kuni 17.03.2022. Täiendav info sisu ja registreerimise kohta leiad siit:
https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=A0170E758EB4EDB3