Konverentsi eesmärk on tutvustada parimaid sotsiaalpedagoogilisi praktikaid ja praktika integratsioonivõimalusi sotsiaalpedagoogilise teooriaga. Osalema on oodatud sotsiaalpedagoogid ning haridus- ja sotsiaalvallas töötavad spetsialistid, õpetajad, õppejõud, üliõpilased, aga ka teised huvilised.
Konverents on külastajatele tasuta. Päeva läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik PRÕM 8.5 vahenditest.
Osalejad saavad Tartu Ülikooli tõendi ja esinejad teatise.
Konverentsile on kõigil võimalik esitada teemakohaseid teese ettekanneteks ja töötubade läbiviimiseks.

nfo:
Kristi Kõiv (TÜ haridusteaduste instituut), kristi.koiv@ut.ee
Helen Raja (TÜ haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus), helen.raja@ut.ee
Lea Voltri (Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus), leavoltri@gmail.com

Konverentsi päevakava on täpsustamisel.