Alates 1.01.2024 kehtib uuendatud sotsiaalpedagoogi kutsestandard, mis on kättesaadav:

Infot uuenduste kohta seoses kutse andmisega saab täpsemalt 15.04.2024 kell 13.00 toimuvas kutse andmise infotunnis (lingil meet.google.com/dqy-smxc-xzh).

Vastavalt Hariduse Kutsenõukogu 03.04.2024 koosoleku otsusele nr 36 kuulutati sotsiaalpedagoogi kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus. 

Rohkem infot: https://sotsiaalpedagoogid.ee/kutse-andmine/