ESPÜ juhatus kohtus 19.08.21 Sotsiaalministeeriumi erivajadustega laste poliitika juhi Liina Lokko ja alates 01.09 Haridus- ja Teadusministeeriumis alustava Gerttu Aavikuga. Kohtumisel tutvustati juhatusele erivajadusega laste reformi eesmärke ning esmaseid tegevussuundi. Veronika Annus, Svetlana Põdder ja Merilin Uder on juba osalenud teenusedisaini töögruppides ning jaganud sotsiaalpedagoogide vaadet erivajadusega laste toetamisest.
Reformi tegevused on planeeritud kuni aastani 2027, mis on seotud uue välisvahendite rahastamise perioodiga. Hetkel on fookus 2021-2023. aasta tegevustel. SOMist on kooskõlastusringile läinud eelnõu, millega saab kohalikele omavalitsustele kättesaadavaks laste puudeotsust puudutav info ning nii luuakse alused paremaks automaatseks andmevahetuseks haridus- ja sotsiaalsüsteemi vahel. See annab võmaluse liikuda „ühe plaani“ põhimõtte suunas.
Reformi tegevustest ülevaate saamiseks kohtume regulaarselt. Järgmine kohtumine toimub novembri viimasel nädalal.