Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika bakalaureuse õpe https://www.tlu.ee/hti/sotsiaalpedagoogika
Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõpe https://www.tlu.ee/yti/sotsiaalpedagoogika-ja-lastekaitse
Tartu Ülikoolis saab õppida mitme aine õpetajaks ja spetsialiseeruda sotsiaalpedagoogikale. https://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/pohikooli-mitme-aine-opetaja

Loe siit, kuidas ESPÜ juhatuse liiga Mailis Ostra sotsiaalpedagoogika enda jaoks avastas.
https://m.kasulik.delfi.ee/sisseastumine/article.php?id=89829623&fbclid=IwAR0eenbwI0e7ciJCPDUVrR4F5yt1RmCRCEZiVcLFvUyGupnm6V94CMdel6I