Teaduskonverents toimub 11. novembril 2021

Konverentsi eesmärk on tutvustada parimaid sotsiaalpedagoogilisi praktikaid ja praktika integratsioonivõimalusi sotsiaalpedagoogilise teooriaga. Osalema on oodatud sotsiaalpedagoogid ning haridus- ja sotsiaalvallas töötavad spetsialistid, õpetajad, õppejõud, üliõpilased, aga ka teised huvilised.

Konverents on külastajatele tasuta!
Päeva läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik PRÕM 8.5 vahenditest.
Osalejad saavad Tartu Ülikooli tõendi ja esinejad teatise.

Konverentsile on kõigil võimalik esitada teemakohaseid teese ettekanneteks ja töötubade läbiviimiseks.

Esialgne päevakava:

Registreerimine kell 9.30-10.00
Plenaaristungi ettekanded kell 10.00-12.30
Lõuna kell 12.30-13.00
Töö töötubades kell 13.00-16.00
Konverentsi lõpetamine kell 16.00

Täpsem info ja registreeriminehttps://www.ht.ut.ee/et/vi-ule-eestiline-sotsiaalpedagoogide-teaduskonverents-sotsiaalpedagoogiline-praktiline-too

Info:
Kristi Kõiv (TÜ haridusteaduste instituut), kristi.koiv@ut.ee
Susanna Rennik (TÜ haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus), susanna.rennik@ut.ee
Lea Voltri (Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus), leavoltri@gmail.com