Teaduskonverents toimub 2. mail 2022.
Konverentsi eesmärk on tutvustada parimaid sotsiaalpedagoogilisi praktikaid ja praktika integratsioonivõimalusi sotsiaalpedagoogilise teooriaga. Osalema on oodatud sotsiaalpedagoogid ning haridus- ja sotsiaalvallas töötavad spetsialistid, õpetajad, õppejõud, üliõpilased, aga ka teised huvilised.
onverentsil osalemine on külastajatele tasuta!Päeva läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik PRÕM 8.5 vahenditest.
Osalejad saavad Tartu Ülikooli tõendi ja esinejad teatise.
Konverentsile on kõigil võimalik esitada teemakohaseid teese ettekanneteks ja töötubade läbiviimiseks.Esialgne päevakava:

Registreerimine kell 9.30-10.00
Plenaaristungi ettekanded kell 10.00-12.30
Lõuna kell 12.30-13.00
Töö töötubades kell 13.00-16.00
Konverentsi lõpetamine kell 16.00

 
Ettekanneteks ja töötubade läbiviimiseks ootame teese nii sotsiaalpedagoogiliste uuringute kui ka praktilise sotsiaalpedagoogilise töö tutvustuste kohta. Teeside esitamise tähtaeg on 18. aprill 2022. 
Täpsem info konverentsi ja teeside esitamise kohta https://haridus.ut.ee/et/sisu/vi-ule-eestiline-sotsiaalpedagoogide-teaduskonverents-sotsiaalpedagoogiline-praktiline-too.