Konverentsi eesmärk on tutvustada parimaid sotsiaalpedagoogilisi praktikaid ja praktika integratsioonivõimalusi sotsiaalpedagoogilise teooriaga.
Osalejatele Tartu Ülikooli tõend ja esinejatele teatis.
Konverentsile on kõigil võimalik  esitada teemakohaseid teese ettekanneteks ja töötubade läbiviimiseks.

Täpsem nfo ja registreerimine: https://www.ht.ut.ee/et/sotsiaalpedagoogide-teaduskonverents

ESPÜ juhatuse nimel
Svetlana Põdder
+37250 22090
juhatus@sotsiaalpedagoogid.ee