2.mail toimus Tartus VI üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents „Sotsiaalpedagoogiline praktiline töö“, mille eesmärk oli tutvustada parimaid sotsiaalpedagoogilisi praktikaid ja praktika integratsioonivõimalusi sotsiaalpedagoogilise teooriaga. Konverentsil osalesid sotsiaalpedagoogid ja sotsiaalpedagoogika huvilised üle Eesti ning toimusid nii plenaaristung kui erinevad töötoad. Iga-aastaste konverentside peakorraldaja Kristi Kõiv (Tartu Ülikool) kinnitas, et ka järgmisel aastal sotsiaalpedagoogide teaduskonverents kindlasti toimub.

Plenaaristungil tutvustasid Kristi Kõiv ja Anu Jõgi (Tartu Ülikool) värskeid uurimistulemusi teemal “Sotsiaalpedagoogika ja sotsiaalpedagoogi roll nähtuna sotsiaalpedagoogilise praktika vaatevinklist”. Ettekandes käsitleti sotsiaalpedagoogika erinevaid definitsioone sotsiaalpedagoogide hinnangul ning kirjeldati, kuidas iseloomustavad sotsiaalpedagoogid sotsiaalpedagoogikat kui teadust, sotsiaalpedagoogilist praktikat, sotsiaalpedagoogika teooria ja praktika vahekorda ning sotsiaalpedagoogi rolli lähtudes sotsiaalpedagoogika praktikast.

Veronika Štenclová (Ostrava Ülikool, Tšehhi) andis ülevaate sotsiaalpedagoogika kui distsipliini arenguid ja õppimisvõimalusi Tšehhi Vabariigis, eeskätt Ostrava Ülikooli haridusteaduskonnas, kus seda on õpetatud üle 20 aasta. Sotsiaalpedagoogika õppeprogrammid keskenduvad Tšehhis peamiselt riskikäitumise ennetamisele ja prosotsiaalse käitumise arendamisele laste ja noorte puhul haridussüsteemis.

Minni Aia-Utsal (Tartu Ülikool, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus) tutvustas VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodikat kui tõenduspõhist strateegiat sotsiaalpedagoogi töös. VEPA metoodika efektiivsus on mõju-uuringutega tõestatud nii Eestis kui mujal maailmas ja kasutusel paljudes koolides üle Eesti. Lisaks klassiõpetajatele saavad VEPA metoodikat riskikäitumise ennetamiseks, leevendamiseks ja prosotsiaalse käitumise suurendamiseks kasutada ka tugispetsialistid.

Rain Mikser (Tallinna Ülikool) käsitles muutunud ajasuhteid koolis ja ühiskonnas kui sotsiaalpedagoogilise uurimisvõimalusena. Kuna pandeemia mitte ei algatanud, vaid kiirendas ja võimendas juba varem alanud haridusmuutusi, on selle kohta juba olemas kasulik teoreetiline alus. Muutuva sotsiaalpedagoogilise temaatika käsitlemiseks on väärtuslikud uurimused, mis käsitlevad ajasuhete muutumist ja selle tagajärgi hariduses.

Anu Pikamäe tutvustas enda värsket käsiraamatut õpetajatele: Pikamäe, A. (2022). Alustavale õpetajale. Mõtteainet ja praktilisi nõuandeid. ATLEX. Raamatus avatakse sotsiaalpedagoogi vaatest, milliste väljakutsetega alustav õpetaja sageli silmitsi seisab ning kuidas töös ettetulevad raskused ületada. Ka koolis tööd alustav sotsiaalpedagoog on sarnaste väljakutsete ees nagu alustav õpetaja ning kogenud sotsiaalpedagoog saab olla heaks tugiisikuks alustavale kolleegile. Raamat on saadaval Atlex kirjastuses.

Traditsioonilise üllatusena toimus ka monoetendus, kus näitleja Aire Pajur tõi tabavalt esile peresuhete erinevad dünaamikad ja valukohad mitmete põlvkondade vaatenurgast.

Plenaaristung: Minni Aia-Utsal “Tõenduspõhised strateegiad sotsiaalpedagoogilises töös – VEPA Käitumisoskuste Mäng” (Foto: Karin Allik)

 

Lisaks plenaaristungile toimusid ka töötoad, kus mitmed spetsialistid pakkusid erinevaid praktilisi teadmisi. Töötubade valik oli mitmekesine:

  • Tunnete termomeeter – tõhus abivahend emotsioonidega toimetulekuks (Eleriin Käo-Zirk).
  • Nõustamine sotsiaalpedagoogi ja õpilasnõustaja töös. Motiveeriv intervjueerimine (Kerli Kaldmaa).
  • Turvalised suhted = õnnelik lapsepõlv (Kai Hallik ja Lea Voltri).
  • Teekond sisemise tasakaaluni (Lii Kaudne).
  • Perelepitusteenuse tutvustus (Kätlin Ojamets ja Sigrid Tammiste).
  • Tugispetsialisti läbipõlemine ja selle ennetamise võimalused (Liine Maasikas).
  • Loovrühmatöö kui turvaline sild oma emotsioonideni (Reet Hannus).

Töötuba: Eleriin Käo-Zirk “Tunnete termomeeter- tõhus abivahend emotsioonidega toimetulekuks” (Foto: Karin Allik)

Lisaks tutvustasid töötoas uurimusi Viivi Rae “Lasteaialaste sotsiaalsed oskused ja sotsiaalsed probleemid õpetajate ja lastevanemate hinnangul” ja Gerli Puis “Pro- ja antisotsiaalse käitumise sagedus ja kirjeldus kiusamise ohvrite ja ohvri käitumist mitte kogenud 3.-5. klassi õpilaste hinnangul”.

 

Konverentsil toimunud ettekannete ja töötubade teesidega saab täpsemalt tutvuda: https://haridus.ut.ee/sites/default/files/2022-04/Sotsiaalpedagoogiline%20praktiline%20t%C3%B6%C3%B6%20-%20teesid.pdf

Täname korraldajaid ja kõiki esinejaid!

Kohtumiseni järgmisel teaduskonverentsil aastal 2023.

ESPÜ juhatus