Konverentsi esimeses pooles esinesid ettekannetega Eesti sotsiaalteadlased, praktikud, üliõpilased. Päeva teine pool oli üles ehitatud erinevate teemade kaupa töötubades. Käsitletud teemadega on võimalik tutvuda siin: https://sotsiaalpedagoogid.ee/wp-content/uploads/2017/12/V-Teaduskonverents-02.05.19.pdf

Tõõtubades olid koos nii õppijad, praktikud kui ka koolitajad selleks, et tekiks terviklik nägemus tõstatatud valdkonnast.
Konverentsil osales 100 osalejat.

Konverentsi idee toetaja ja juhtgrupi liige oli Kristi Kõiv, Tartu Ülikooli Sotsiaal- haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi dotsent. Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse poolt oli korraldaja ja projektijuht Lea Voltri.

Konverents on toimunud tänu Hasartmängumaksu Nõukogu toetusele.