Pere Lahendusring (Family Group Conference ing.k) on innovatiivne meetod
töötamiseks probleemolukordades laste ja peredega. Eestis rakendatakse
meetodit alates aastast 2019.
Pere Lahendusring (PLR) viiakse läbi lugupidava ja võimestava
protsessina, mille käigus antakse vanematele, lastele ja laiendatud
perevõrgustiku liikmetele (nt sugulased, sõbrad, naabrid) selget teavet
lapsega seotud murekohtade osas ning neil palutakse teha koostööd PLR
koordinaatoriga, et töötada välja  tegevusplaan konkreetsete probleemide
ja küsimuste lahendamiseks.
Lapse sisemiste probleemide varajane märkamine ja ennetamine saab alguse
tugivõrgustiku koostööst. Lapse haridusliku tugivõrgustiku moodustavad
perekond, haridusasutuse ja kohalik omavalitsus.
MTÜ Ennetustegevuse Keskus korraldab veebipõhise kohtumise, mille käigus
tutvustame PLR meetodit ning selle rakendamise võimalusi.

Kohtumine toimub 12.oktoober algusega kell 15.00, planeeritav kestvus
1,5 tundi.
Kohtumisega saab liituda alloleva lingi kaudu.
https://us02web.zoom.us/j/83778452899
Kohtumiseni
NB! Kui tekib küsimusi liitumisega siis palun helistada 5259447 (Leena Masing).