Vastavalt Hariduse Kutsenõukogu 17.04.2019 koosoleku otsusele nr 20 kuulutati sotsiaalpedagoogi kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus.