Koolitus “Loovtegevuste kasutamine sotsiaalpedagoogilises töös”,  27.10 Tallinnas ja 28.10 Tartus.
Koolitajad:
Minni Aia-Utsal (Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog) ja Grete Evert (Tartu Forseliuse Kooli sotsiaalpedagoog) on lõpetanud Tartu Ülikoolis kasvatusteadused (MA) ja põhikooli mitme aine õpetaja (MA) sotsiaalpedagoogika ja inimeseõpetuse eriala. Minni ja Grete seovad teooria ja praktika – nad kasutavad loovtegevusi igapäevatöös enesekohaste- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks ning on projekti “Loovalt hoolivaks” raames koondanud parimad praktikad hariduslikus kontekstis. Lisaks õpetavad nad Tartu Ülikoolis tulevasi sotsiaalpedagooge ja õpetajaid.

Koolituse eesmärk on kirjeldada draama, visuaalkunsti, muusika, liikumise ja tantsu rakendamise võimalusi koolikeskkonnas sotsiaalpedagoogilises töös ning loovtegevusi praktiliselt läbi proovida. Loovtegevuste elementide rakendamine hariduslikus kontekstis annab võimaluse nii individuaalselt, grupitasandil ja kogu õppekava haaravat ennetus- ja sekkumistööd rikastada (Kõiv, 2012). Loovtegevuste kaudu saab õpilastele luua võimaluse turvalises ja mängulises keskkonnas enesekohaste- ja sotsiaalsete oskuste õppimiseks, mis aitab ennetada ja leevendada sotsiaalseid probleeme.

Koolituse hind: 95€/inimene (Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse liikmetele), 105€/inimene (ei ole ESPÜ liige).
Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi. Koolitusel täies mahus osalenutele väljastatakse tõend.

Grupi suurus: kuni 16 inimest (registreerimise järjekorra alusel kuni grupi täitumiseni).

Koolitusele registreerimine lingil https://forms.gle/UWYVDmnrhiM7kdLV9

Täiendavate küsimuste korral: minni.aia-utsal@vkk.edu.ee.

Heade soovidega ja ilusat alanud õppeaastat!

Minni Aia-Utsal

ESPÜ juhatuse esimees
Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog

5690 8021