Ajale kohaselt kohtusime veebis. ESPÜ poolt osalesid kohtumisel Svetlana Põdder, Lea Voltri ja Merilin Uder.  Olnud pikaajaline sotsiaalkomisjoni liige, on minister hästi kursis sotsiaalpedagoogide rolliga kaasavas hariduses ning tunnustas meie tähtsust õpilaste toetamisel nii kontakt- kui ka distantsõppes. Ministeerium peab koostööd Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendusega oluliseks ning soovib meiega regulaarselt kohtuda.

Kohtumisel oli ühe punktina kirjas ka seadusandlust puudutavad küsimused, kuid need vajavad pikemat arutelu ja eraldi kohtumist. Peame vajalikuks tugispetsialistide tööaja ühtlustamist ning kutseõppeasutuste sotsiaalpedagoogide puhkuse ühtlustamist teiste tugispetsialistidega.

Puudutasime ka alushariduse reformi ning peame tähtsaks sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide nimetamist seaduses teiste tugispetsialistidega võrdselt. See on vajalik varajase märkamise kontekstis ning omapoolsed ettepanekud saame veel esitada. Sellega seoses kutsume ka ESPÜ liikmeid üles osalema alushariduse töögrupis.

Selgitasime, et praegusel hetkel sotsiaalpedagoogidele rahastatud täiendkoolitusi pole ning leppisime kokku, et teeme ülikoolidega koostööd sotsiaalpedagoogide täiend- või ümberõppeks vajaliku programmi väljatöötamiseks ja võimaldamiseks.  Kohtumisel osalesid ka Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga seotud ministri abid, kes olid valmis sel teemal kaasa rääkima

Tutvustasime mentorprogrammi pilootprojekti alustavatele sotsiaalpedagoogidele ning uurisime võimalusi püsiva rahastuse saamiseks, et tagada programmi jätkusuutlikus. Võime rõõmuga teatada, et rahalised vahendid järgmisel perioodil mentorprogrammi läbiviimiseks on olemas! HIP-HIP-HURRAA! Saime info, et selle aasta tegevustoetus on erialaliitudele lausa 12000 eurot!

Avaldasime valmisolekut nõu ja jõuga panustada erivajadusega laste tugiteenuste reformi. Sageli on just sotsiaalpedagoogid koolipoolse võrgustiku koordineerijad ning seega on meie senine kogemus väärtuslik uue tõhusa süsteemi väljatöötamiseks.