Töötoas käsitleti noorte abivajaduse varaseid sümptomeid, nende märkamist, noorte eneseavamiseks turvalise ja usaldusliku suhte loomist. Praktilises osas said piirkondlikud võrgustikud omavahel kaardistada võrgustiku tugevusi ja nõrkusi varajasel sekkumisel.
Töötuba viisid läbi Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse juhatusest esimees Svetlana Põdder ja Merilin Uder