Info ja registreerimine

https://tkhk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=5666

Koolituse eesmärk on koolitada rahvusvahelise lastevastase vägivalla ennetusprogrammi, CAP (Child Assault Prevention) koolituste läbiviijaid. Anda sotsiaalpedagoogidele teadmised ja oskused laste vastase vägivalla ennetusprogrammi CAP (Child Assault Prevention) kasutamiseks.

Koolitus on neile, kes soovivad hakata tööle CAP programmi koolitajatena Eestis ja soovivad programmi kasutada oma töös laste ja lapsevanematega.

Hea sotsiaalpedagoog, haara sõber (kolleeg) kaasa, paaris on hõlpsam koolitust läbi viia.

CAP programmi rakendamine aitab vähendada laste abitust ja sõltuvust, ennetada nende ohvriks langemist kaaslaste ja täiskasvanute poolt. Koolituse läbimine suurendab teadlike täiskasvanute ringi, kes oskavad märgata abivajavat last ja suunata teda abiallikate juurde.

Kui sa omad esinemisjulgust, enesekehtestamise oskust, valmisolekut pidevaks enesetäiendamiseks ja meeskonnatööks ning oled nõus ka ise saadud teadmisi koolitajana edasi andma siis registreeri ennast koolitusele.

Osalemistasu sisaldab koolituse- ja kohvipauside- ja käsiraamatu maksumust

Koolitusel osalejale väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse tõend

Koolitajad: Külvi Teder, Terje Kapp ja Lea Voltri – rahvusvaheliselt tunnustatud CAP koolitajad