ESPÜ aastakoosolek toimub 16.04.2021 (koht selgub). Soovi korral on liikmetel võimalik osaleda aastakoosolekul ka veebi teel. Palun pange see kuupäev omale märkmikusse kirja, kuna kõikide liikmete osalemine aastakoosolekul on väga oluline 🙂
NB!!! Sellel aastal lõpeb praeguse juhatuse mandaat (4 aastat täis).
Seoses juhatuse mandaadi lõppemisega ootame ESPÜ liikmetelt  julget kandideerimist juhatuse liikme kohale. Uus juhatus valitakse kaheks aastaks. Suurendasime juhatuse liikmete arvu viielt liikmelt seitsmele. Kõik liikmed, kes soovivad panustada sotsiaalpedagoogika arengusse, olete oodatud kandideerima!

Soovime, et juhatuse valimise  protseduur oleks võimalikult demokraatlik ning kõigil oleks võimalus kandideerida ja soovi korral endale sobiva kandidaadi poolt hääletada.
Juhatusse kandideerijatel palume saata motivatsioonikiri. Motivatsioonikirjast soovime lugeda, millisena nähakse oma rolli juhatuses. Sealhulgas välja tuua varasem kokkupuude sotsiaalpedagoogika valdkonnaga ning jagada oma mõtteid seoses ESPÜ arengukavaga
https://docs.google.com/document/d/1UuQS65fjt8SDyatCXDPdeu1xBCD2DFKGkDPyNnGPwss/edit.
Igal kandidaadil on aastakoosolekul aega kuni 5 minutit enesetutvustuseks ja liikmete küsimustele vastamiseks. Kandideerimise tähtaeg on 09.04.2021
Avaldus palume saata e-posti aadressile: juhatus@sotsiaalpedagoogid.ee
Olete oodatud kandideerima!!!

ESPÜ juhatuse nimel
Svetlana Põdder
+37250 22090