Töökoht ja amet : Haridus- ja Noorteameti Õppenõustamisteenuste osakonna Rajaleidja sotsiaalpedagoog ESPÜ juhatuse liikmena seisan selle eest, et sotsiaalpedagoogidel oleks ka regionaalselt võrdsed võimalused arenguks ja tööks. Selleks, et reageerida võimalikult kiiresti ühiskonnas toimuvatele kiiretele muutustele, peab Eestis olema toimiv sotsiaalpedagoogide koostöö võrgustik. Soovin, et ka Ida-Virumaa sotsiaalpedagoogid oleksid võrdses positsioonis ja ühises infoväljas teiste sotsiaalpedagoogidega Eestis.