Olen töötanud sotsiaalpedagoogina Lagedi Põhikoolis 9 aastat, olen lõpetanud sotsiaalpedagoogika eriala bakalaureuse õppes ja lõpetamas sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal magistriõpinguid. ESPÜ juhatusse kuulun teist korda. Olen ka taastava õiguse vabatahtlik ning pean pidevat enesetäiendamist väga oluliseks. Viimase aja tähtsaima täiendkoolitusena tooksin välja kriisinõustamise täiendkoolituse programmi.