Töötan Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis õpilasnõustajana. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe põhikooli mitme aine õpetaja õppekava, erialadeks sotsiaalpedagoogika ja inimeseõpetus. Teaduspõhine lähenemine ja suur rõhk ennetustööle on minu praktilises tegevuses väga olulisel kohal. Oma koolis algatasin ennetustegevuse tunnid 1. ja 2. klassis, õpetamaks sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi. Viin läbi sotsiaalpedagoogilisi grupinõustamisi läbi loovtegevuste. Olen Vaikuseminutite OMA noorteprogrammi juht.