Olen töötanud noorsootöö spetsialistina, lastekaitse vanemspetsialistina ja hetkel töötan sotsiaalpedagoogina. Nii elus kui enda töös pean oluliseks isikliku vastutuse võtmist, kõrgeid väärtusi ja sihipärast liikumist eesmärkide poole. Minu jaoks on oluline endas rikkaliku filosoofilise tausta ja mõistmise kujundamine, kuna arvan, et nii elus liikudes on tagatud, et minu käitumine ja olukordadesse sekkumine kerkib viljakalt pinnalt ja kannab endas positiivset mõju.