2. mail 2023 toimus Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis taas üle-eestiline sotisaalpedagoogide teaduskonverents “Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile – mõtted ja teod”. Seekordse konverentsi eesmärgiks oli tutvustada kogemusi sotsiaalpedagoogilise töö teooria ja praktika integreerimisel.

Konverentsil toimusid plenaarettekanded ja töötoad, kus tutvustati värskete uuringute tulemusi, arutleti sotsiaalpedagoogide teooria üle ning jagati tõhusaid praktikaid.

Plenaarettekanded:

  • Kadri Soo (Tartu Ülikool) – Kool kui heaolu loov/kahandav keskkond Eesti laste vaates
  • Rain Mikser (Tallinna Ülikool) – Sotsiaalpedagoog – eeskuju, mitte ametnik
  • Minni Aia-Utsal (Tartu Ülikool, ESPÜ) – Sekkumine koolikiusamisse: õpetajate ja sotsiaalpedagoogide võrdlus
  • Kristi Kõiv (Tartu Ülikool) – Sotsiaalpedagoogika tänapäeval ja selle põhimõisted

Töötubasid viisid läbi: Sirli Vahtre, Dagmar Mamedova, Kersti Aasa, Tiina Tšugurov, Egert Eilonen, Riin Tammiste, Helen Hirsnik, Kerli Kaldmaa, Triinu Riis, Marin Järvpõld, Minni Aia-Utsal, Koidu Tani-Jürisoo, Katri Sild, Marika Vares, Ülle Vene, Gerli Brifk, Riina Lumpre, Liis Leilop, Eleriin Käo-Zirk.

Konverentsil toimunud plenaarettekannete ja töötubade teesidega on võimalik tutvuda https://haridus.ut.ee/et/sisu/vii-ule-estiline-sotsiaalpedagoogide-teaduskonverents-sotsiaalpedagoogilt-sotsiaalpedagoogile.

Hetki konverentsilt:

Konverentsi avasõnad – Kristi Kõiv (TÜ) ja Minni Aia-Utsal (ESPÜ)

Kadri Soo – Kool kui heaolu loov/kahandav keskkond Eesti laste vaates

Rain Mikser – Sotsiaalpedagoog – eeskuju, mitte ametnik

Kristi Kõiv – Sotsiaalpedagoogika tänapäeval ja selle põhimõisted

Fotod: Gerli Puis.

Suur tänu kõigile esinejatele ja osalejatele. Kohtumiseni järgmisel konverentsil!