LIITU MEIEGA!

Liikmeks astumise avaldus
 

 

 

Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus

Vikerkaare 10/Põllu 109
10921 Tallinn
info@sotsiaalpedagoogid.ee
a/a EE811010220052280017
SEB Pank
Registrikood 80231038
 
Ühendusest

Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendusse (ESPÜ) kuuluvad eeskätt sotsiaalpedagoogid, aga ka teised sotsiaalpedagoogikast huvitatud spetsialistud, pedagoogid, teadlased. Ühendus loodi 15.11.2005, kuid praegust nimetust kannab alates 2009. ESPÜ eesmärgiks on edendada ja arendada sotsiaalpedagoogilist tegevust Eestis ning koordineerida liikmete ja avalikkuse vahelist koostööd.
Liikmeks on oodatud kõik, kellel on soovi anda oma panus ühenduse põhieesmärgi täitmisele!


Head ühenduse liikmed!
* Liikmemaksu saate tasuda kõrvalolevale arvele, märkides, kelle ja millis(t)e aasta(te) eest liikmemaksu tasutakse.
* Häid ideid ja enda poolt pakutavat panust ESPÜ arendamiseks, ka projektide kirjutamiseks ootame kõrvalolevale e-postile.
* Liikmetele suunatud infovahetus toimub FB keskkonnas ja ESPÜ infolisti kaudu.